Видео за читалището в Дуранкулак от Глоб@лни библиотеки – България

Читалището в Дуранкулак получи 4 настолни компютъра и безплатен достъп до Интернет от Глоб@лни библиотеки – България. В това интервю ще видите кадри от Дуранкулак и мненията на служителите в читалището и кмета Зюмбюл Медаров.