Десетки хиляди гъски се появиха край Дуранкулашкото езеро и Шабленския езерен комплекс

Край Дуранкулашкото езеро и Шабленския езерен комплекс се появиха първите големи ята червеногуши гъски и големи белочели гъски съобщиха природозащитниците от БДЗП. На мониторинга, проведен на 15-ти декември, няколко техни екипа преброиха общо 6024 червеногуши и 43 143 големи белочели гъски. Птиците не бяха концетрирани за нощувка на конкретно място и имаше голям брой индивиди както в морето, така и в крайморските езера. Край Дуранкулашко езеро бяха наблюдавани около 20 000 гъски, от които 2523 червеногуши. Числеността в района на Езерец е подобна – към 18 000 гъски, от тях 1779 червеногуши. Над 9000 гъски (1722 червеногуши гъски) нощували в морето бяха преброени на други два наблюдателни пункта в района на село Крапец и Шабленска тузла.

Най-вероятната причина за внезапната поява на многобройните ята гъски в района е рязкото застудяване на времето, както в страната, така и в цяла Източна Европа, откъдето най-вече пристигат зимуващите у нас гъски. За сравнение преди две седмици времето беше все още топло за сезона и при мониторинга бяха наблюдавани само няколко сиви гъски, но не и големи белочели и червеногуши.

Увеличила се е и числеността на други видове зимуващи в района – черногуш гмуркач, лиска, фиш, зимно бърне, среден нирец. Не са рядкост вече и северният мишелов и малкият сокол. В Дуранкулашкото езеро бяха наблюдавани и по-редките голям нирец и ушат гмурец.

red-breasted-geese