Шотландският орнитолог Браян Морел посети децата в Дуранкулак

За пореден път гости на учениците от ОУ „Св. Климент Охридски” в село Дуранкулак бяха шотландският орнитолог Браян Морел и Десислава Първанова от БДЗП – проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска в България”.

Те разказаха на децата за развитието на проучването, което се прави за рядката птица. Браян Морел презентираа метода на работа при ловенето на гъските за поставяне на сателитни предаватели и тяхното проследяване с научни цели. Огромен интерес предизвика предавателят, който учените използват за тези цели и който децата са имаха възможност да видят на живо.

С весела игра за миграцията на червеногушата гъска и пожелание за успешна година завърши това девето по ред посещение в училището, което е партньор с училището в Калаверок – Шотландия, намиращо се в сходен район, и с което Браян Морел и неговите колеги работят целогодишно.

Brayan_Morel_Durankulak