Археологическите разкопки в Дуранкулак започват през 1974 г . от научен колектив под ръководството на проф. д-р на и.н. Хенриета Тодорова. Направените там открития донесоха много нови знания относно праисторията и ранната история на Балканския полуостров.

Дуранкулак е комплексен археологически обект, където са представени върховите моменти от праисторията на Добруджа.

ГАЛЕРИЯ

                  

Старогръцки кантарос - Представителна чаша за вино

 (от жертвена яма № 106 от Дуранкулак. IV-III в.пр.н.е.)  

 

 

Антропоморфен съд с капак с врязана украса, изобразяваща човешко лице от гроб № 827 от праисторическия нeкропол в Дуранкулак ранна каменно-медна епоха, култура, Хаманджия III.

 

 

 

 

 

Златни накити от праисторическия некропол на западния бряг на Дуранкулашкото езеро късна каменно-медна епоха, култура, Варна III.