ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО

 

 

Начало

 

 

 

Мисията

ни...

 

 

История 

 

 

 

Природни

дадености

 

 

Регионални връзки/полезни контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект BG 0202.02/ECS/G/DBET.008/supply - 02 

"Шабленското и Дуранкулашко езера, богатството на Приморска Добруджа"

 

Проекта се  изпълнява с

финансовата помощ на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР, Проект 0202.02 "Развитие на българския екотуризъм"

Дуранкулашко езеро - природа, екология и археология  

ЗМ Дуранкулашко езеро (4 037.4 дка) е част от едноименен природен комплекс, разположен в най-североизточната част на България, на около 6 км от българо-румънската граница и на 15 км северно от гр. Шабла.Това е влажна зона, представляваща крайбрежно езеро-лиман с открити водни площи и водна растителност. В западната част на езерото са разположени два острова (съответно 20.0 и 5.3 дка).
Географското разположение на Добруджа, нейните природни и екологически особености и специфична геоморфология, са фундаменталните причини, обективно предопределили културно-историческоторазвитие на тези земи през праисторическата епоха, а и в по-късно време.

Представянето на биологичното разнообразие на ЗМ Дуранкулашко езеро  не може да бъде отделено от културно-историческото наследство на района.Този тип интерпретация е добра основа за бъдещото осъзнато ползване на ресурсите, предоставяни от езерото, крайбрежната ивица и прилежащите територии. Биологичното разнообразие, историческото наследство и бита на местното население оформят цялостния облик на региона.Археологически разкопкивиж

В този контекст, важно място заема изцяло изследваният вече (и превърнал се в еталонен за района на Добруджа и Долния Дунав) археологически комплекс селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро и другите съпътстващи я обекти.Заедно с неолитното селище, разположено на западния бряг на езерото, изцяло проучения, най-голям засега в света, праисторически некропол (открити са 1 204 гроба от неолита и енеолита), по-малки античен и средновековен некропол, това археологическо находище демонстрира хронологическа продължителност на обитаване от човека от 5 300 г . пр.н.е.. до началото на ХІ в. с незначителни прекъсвания около шест хилядолетия.

Археологическите разкопки в Дуранкулак започват през 1974 г . от научен колектив под ръководството на проф. д-р на и.н. Хенриета Тодорова. Направените там открития донесоха много нови знания относно праисторията и ранната история на Балканския полуостров.
Дуранкулак е комплексен археологически обект, където са представени върховите моменти от праисторията на Добруджа.На западния бряг на Дуранкулашкото езеро има землянки от първите земеделци на Добруджа (5100 - 4700г. пр.н.е.), могилни погребения от протобронзовата епоха (3500 - 3400 г .пр.н.е.) и късноантичен сарматски некропол. Там са разположени и некрополите, оставени от хората, населявали Големия остров в езерото.Проучените над 12 000 праисторически погребения, наред с некрополите от Девня и Варна, показаха, че западните брегове на Черно море са били люлка на най-древната протоцивилизация на човечеството.На Големия остров в Дуранкулашкото езеро се намира енеолитна селищна могила (4600 - 4200 г . пр.н.е.), която е паметник на културата с национално значение.На южния склон на острова има укрепено селище от късната бронзова и началото на ранножелязната епоха (1300 - 1200 г . пр. н.е.).

 

 

created by "Vizicomp" Ltd
hosted by Визикомп ООД          
 

Webmaster  за информация, запитвания относно сайта