Tракийското рибарско селище “Брия” ще бъде възстановено край Дуранкулак

Кметът на община Шабла проф. Райна Бърдарева подписа договор с фирма „ССС – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД“ от Варна за проекта „Възстановка на тракийско рибарско селище “Брия” – I етап, в с. Дуранкулак, община Шабла. От страна на „ССС – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД“ документът бе парафиран от Ценка Градинарова, управител на фирмата. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи предмет на договора е 100 календарни дни, а стойността на обекта възлиза на 130 742,78 лв. с ДДС. Авторски надзор ще упражнява фирма „ПРОЕКТАНСКО БЮРО “ А4 ООД. Строителния надзор при изпълнението на строителството е възложен на фирма „ХИРНИГАМИ“ ЕООД , Добрич.

Проекта се финансира от „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности от Местната стратегия за развитие на МИРГ „ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г. на Р. България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО.

По своята същност „Брия“ представлява малко, укрепено и защитено средище за занаяти и търговия, свързани основно с рибарството. В нея се практикуват занаяти, обслужващи рибарите, търговията и мореплаването – дърводелство, грънчарство, обработка на метали, тъкачество, плетене на мрежи. Проектът предвижда изграждане на рибарска хижа за нуждите на рибарите от Дуранкулак, която ще се разположи така, че да бъде удобна за достъп от брега и същевременно отделена от останалите подобекти, за да се предотвратят функционалните конфликти. Тя попада в непосредствена близост до Брия ,така че туристите и посетителите да могат да се запознаят със съвременното рибарство и да се възползват от предлаганите от рибарите услуги – покупка на риба, организиран риболов и плаване. За да се постигне това функционално зониране, е предвидено теренът край рибарското селище да се моделира, като същевременно се укрепи ската със стена от габиони (мрежести метални конструкции).

ribarsko-selishte-durankulak