Община Шабла получи от държавата буна, кей и рибарски хелинг край Дуранкулак

С решение №125 на Министерски съвет от 4 март 2015 Община Шабла получи от държавата 3 имота в крайбрежната зона на къмпинг „Космос“ край Дуранкулак. Официалният документ слага край на преписката между институциите, започнала през октомври 2014 година с искане на кмета, проф. Райна Бърдарева, въпросните имоти да бъдат предоставена на грижите на общината.

Имотите, касаещи министерското решение, са с идентификатори 24102.39.173, 24102.39.174 и 24102.39.175 по кадастралната карта и досега се стопанисваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те представляват част от брегозащитното и брегоукрепително съоръжение, строено в периода 2001-2013 г. – буна и нисък кей, подпорна стена и рибарски хелинг. Въпреки че попада изцяло в защитена територия, обектът е изключително важен за рибарските дейности в региона и има значение за задоволяване на местните обществени потребности. С предоставянето му за управление от общината се създават благоприятни възможности за кандидатстване и финансиране на проекти, свързани с развитието на местното рибарство. Оттук насетне община Шабла се ангажира и с цялостното стопанисване на имотите – извършването на текущи и основни ремонти на брегоукрепителните съоръжения, почистване и благоустрояване на територията, поддържане на изграденото улично осветление. Допустимите от нормативната уредба на Р България дейности в района са свързани с риболова, безопасността на корабоплаването и рекреацията.

camping_cosmos_ribarsko