БДЗП ще подпомага земеделските стопани в Шабла и Дуранкулак за опазване на зимуващата тук червеногуша гъска

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на ПИЛОТНА АГРОЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА (ПАЕП) ЗА РАЙОНА НА ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК за поощряване на земеделските стопани за прилагане на земеделски практики свързани с по-доброто опазване на…

Румъния разреши на “Шеврон” да търси шистов газ в близост до Дуранкулак

Агенцията за защита на околната среда в Румъния е издала разрешителни за сеизмични проучвания в Костинешти и Вама Веке, които се намират на брега на Черно море до границата с България. Петролният гигант “Шеврон” получи…